AVG wetgeving: deze informatie is van toepassing op de Assorti gevoerde webshop: Assorti de Kievit.

Recht op privacy
Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.
Hieronder leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit Privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit Privacy beleid zorgvuldig door te lezen.
Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacy beleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy beleid is beschikbaar op onze website www.managementmedia.nl. Wij raden u aan dit Privacy beleid regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit Privacy beleid aan u op te sturen.
Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en onze websites en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit Privacy beleid beschreven wijze worden verwerkt. Opmerking: dit betekent niet uw ‘toestemming’ voor het verwerken van uw persoonsgegevens, wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek aangegeven.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Assorti de Kievit kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Assorti de Kievit, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Assorti de Kievit verstrekt. Assorti de Kievit kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens,
Uw telefoonnummer, Uw e-mailadres, Uw IP-adres

WAAROM ASSORTI DE KIEVIT GEGEVENS NODIG HEEFT
Assorti de Kievit verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Assorti de Kievit uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG ASSORTI DE KIEVIT GEGEVENS BEWAART
Assorti de Kievit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.
Meer informatie over de concrete bewaartermijnen, leest u hier onder.

Persoonsgegevens Bewaartermijn
Gegevens om een account aan te maken op de website voor registratie of in te schrijven op een nieuwsbrief, download van productinformatie maximaal 2 jaar na beëindiging
Gegevens voor het afnemen van een betaald product: wettelijk termijn 7 jaar
Website gebruikersdata maximaal 1 jaar
Gegevens van leveranciers maximaal 7 jaar

DELEN MET ANDEREN
Assorti de Kievit verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Betalingen worden geïncasseerd via Mollie Payments, de verzending wordt uitgevoerd door DPD of PostNL. De webshop wordt gehost door Argeweb en onderhouden door Supersnelonline.nl. Het Nederlands recht m.b.t. betalingen en leveringen is hier voor van toepassing. De database van de webshops draaien op de beveiligde servers bij onze hostingprovider.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK
Op de website van Assorti de Kievit worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser mee stuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Assorti de Kievit gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLEANALYTICS (indien van toepassing)
Assorti de Kievit maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Assorti de Kievit bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Assorti de Kievit te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Assorti de Kievit heeft hier geen invloed op. Assorti de Kievit heeft Google geen toestemming gegeven om via Assorti de Kievit verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OFVERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@assortidekievit.nl. Assorti de Kievit zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Assorti de Kievit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Assorti de Kievit maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Assorti de Kievit verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Assorti de Kievit op via info@assortidekievit.nl. Assortidekievit.nl, Assorti de Kievit.nl en Verwarmingdekievit.nl zijn websites/domeinen van Assorti de Kievit. Assorti de Kievit is als volgt te bereiken via telefoonnummer 0610459125.
Postadres: Schweitzerweg 19, 7242 HN Lochem, info@assortidekievit.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08130407

AVG wetgeving in zake Assorti de Kievit, deze informatie is ook van toepassing op de door Assorti gevoerde webshop: Assorti de Kievit.